ماموریت مجموعه کارما الکتریک

ارائه تجهیزات و خدمات جامع در جهت ارتقا سطح دانش الکترونیک صنعتی کشور با استفاده از فن آوری روز دنیا با همکاری مجموعه های صاحب نام بین المللی